ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                Αταλάντη   1/9/2023
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 19621
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

                                                                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου


Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) , το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) τρόπος συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 3852/2010, δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών, για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 114,034MW της εταιρείας “SAISON SOLAIR 1 MAE” στις θέσεις «ΛΑΚΑΤΦΕΡΙΑ», «ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ», «ΠΡΑΤΗΡΙΟ», «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ», «ΜΟΥΡΤΙΤΣΑ», «ΠΟΥΡΙΑ», «ΑΛΗΘΕΙΑ», «ΑΜΠΕΛΙΑ 1», «ΑΜΠΕΛΙΑ 2», «ΚΥΡΤΩΝΗ ΑΠ1» «ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟ», της Δ. Ε. Αταλάντης, του Δήμου Λοκρών, της Π. Ε.Φθιώτιδος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
                                                                               (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών, για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW της ‘’PV OSTRO NEW ENERGIES MIKE’’ στη θέση «ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ» του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ :2307976726) .
                                                                               (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 3ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50,0005 MW της ‘’DNC ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΕ’’ στη θέση «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ» των Δήμων Λοκρών και Ορχομενού στους Ν. Φθιώτιδας και Βοιωτίας αντίστοιχα (ΠΕΤ : 2307981726). φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 199,9995 MW της ‘’DNC ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΕ’’ στις θέσεις «ΚΑΜΑΡΙ – ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ- ΡΕΔΙΖΑ ΡΕΜΑ- ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΟ» του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ : 2307981627)
                                                                              (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 199,9995 MW της ‘’DNC ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΕ’’ στις θέσεις «ΚΑΜΑΡΙ – ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ-ΡΕΔΙΖΑ ΡΕΜΑ- ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΟ» του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ : 2307981627).
                                                                              (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 5ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
                                                                              (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 6ο : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών περί διαγραφής ή μη οφειλών
                                                                              (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 7ο : Ορισμός υπαλλήλων για συναλλαγές με πιστωτικό ίδρυμα (ΕΤ.Ε.).
                                                                              (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 8ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.
                                                                              (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 9ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.
                                                                              (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κος Παναγιώτης Καπουκίνης)
Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως εταιρείας Ενεργειακή Κοινότητα Λοκρών Π.Ε. περί παράτασης εγκατάστασης θέσεων Σ.Φ.Η.Ο.
                                                                              (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 11ο : Επί αιτήσεως εταιρείας ΔΙΟΝ περί παράτασης διάρκειας των συμβατικών εργασιών του έργου ¨Έργα αντιπυρικής προστασίας περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση βουνό Ρόδα¨.
                                                                              (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 12ο : Επί αιτήσεως εταιρείας ALMACOM περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης ¨ Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Λοκρών¨.
                                                                              (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 13ο : Επί αιτήσεων δημοτών περί χορήγησης νέας παροχής ύδρευσης στα εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα τους.
                                                                              (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 14ο : Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»
                                                                              (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 15ο : Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.
                                                                            (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ανδρέας Λουκάς

 

                                                                                                                                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ