ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                  Αταλάντη  13/8/2020
                                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 13304

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 20η Αυγούστου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα  14:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επί της αποφάσεως 16/157/2020 αποφάσεως Ο.Ε. περί Αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 2ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση έκτακτης δαπάνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Συγκρότηση Επιτροπής του έργου κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών άρση επικινδυνότητας και αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιοχή Θεολόγου Μαλεσίνας που επλήγει από την Θεομηνία της 29-09-2018

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας (1) θέσης Περιπτέρου της Κοινότητας Αρκίτσας του Δήμου Λοκρών και συγκεκριμένα στη θέση «Λιφάτα» έμπροσθεν του δημοτικού οικοπέδου, στην παραλιακή οδό.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας οχήματος 4x4 για την Πολιτική Προστασία.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου                        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ