ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                Αταλάντη  26/8/2020
                                                                                                       Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14256

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                     1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                     2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                     3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                     4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                     5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                     6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 30η Αυγούστου 2020 , ημέρα Κυριακή και ώρα  19:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου Βελτίωση-επισκευή και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 2o: Παράταση τη προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Λοκρών, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018».

ΘΕΜΑ 3o: Παράταση τη προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Αταλάντης- παραλιακών οικισμών κόλπου Αταλάντης.

ΘΕΜΑ 4o: Αποδοχή Επιχορήγησης Δήμου Λοκρών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους.

ΘΕΜΑ 5o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου                     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ