ΔΗΜΟΣΛΟΚΡΩΝΑταλάντη13/12/2019 ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΥ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 15779 Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου Τ.Κ. 35200- Αταλάντη Τηλ.: 22330-22495 Fax:22330-22606 Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης Email.: basliartis@yahoo.gr

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 18η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα18.30μ.μ. με τα παρακάτωθέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.19-20-21/2019.

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο : Έγκριση πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο της Προκήρυξης ¨Επιστήμη και Κοινωνία¨ ¨Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης¨του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 3ο : Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επικαιροποίηση του μητρώου Προσώπων που θα συγκροτούν τις Επιτροπές διαγωνισμού των έργων.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2020

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης - καταλληλότητας για την αγορά-μίσθωση-εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων έτους 2020

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος. Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 8ο : Επί αιτήσεων στην Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Κος. Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 9ο : Έγκριση της παράτασης της διάρκειας της σύμβασης για την χρήση αντλιοστασίου από την ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε¨

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Νικόλαος Ανεστάκος)

Θέμα 10ο : Έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Λοκρών από την ¨Κοινωνία της Πληροφορίας¨ μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud-G-Cloud) της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε..

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 11ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 12ο : Έγκριση δαπάνης εορταστικών εκδηλώσεων, Δημοσίων σχέσεων.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 13ο : Παραγραφή οφειλών Π.Ο.Ε. από το Μητρώο δεσμεύσεων .

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 14ο : Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής α) για την παραλαβή υπηρεσιών, β) παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών έτους 2020.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 15ο : Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών οχημάτων (ελαστικών κ.λ.π.) έτους 2020 .

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 16ο : Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμήθειας Καυσίμων & λιπαντικών έτους 2020.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 17ο : Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2020

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 18ο : Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικώνέτους 2019

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 19ο : Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ. Έτους 2020

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 20ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 21ο : Εκκίνηση των διαδικασιών μίσθωσης κτημάτων Χαλκιόπουλου.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 22ο : Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στη Π.Ε. 2.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 23ο : Μελέτη πράξης εφαρμογής στη Π.Ε. 1 Αταλάντης.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 24ο : Επί αιτήσεων δημοτών για παραχώρηση θέσης πάρκινγκ.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 25ο : Επί αιτήσεων καταστηματαρχών ΚοινότηταςΑταλάντης.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 26ο : Επί αιτήσεων Ανέστη Γεωργίας & Δημάκη Ιωάννας.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 27ο : Επί αιτήσεως Κων/νου Γκραίκου.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 28ο : Επί αιτήσεως Παναγιώτη Παντίσκου.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 29ο : Τροποποίηση σύμβασης εργασίας της Κατσομήτρου-Τσιάρα Ιωάννας,του Γεωργίου, Υπαλλήλου ΙΔΑΧ, του Δήμου Λοκρών.

(Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού Κα Βασιλική Μοδιάτη)

Θέμα 30ο : Μεταφορά προσωπικού του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ .

(Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού Κα Βασιλική Μοδιάτη)

ΗΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

ΚΟΙΝ.:

1) ΠροέδρουςΔημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων 2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιαςΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. 3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων ΝέωνΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ 4) Σωματεία, Συλλόγους.