ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                Αταλάντη  9/10/2020
                                                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 19938

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                          1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                          2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                          3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                          4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                          5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                          6.κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 13η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα  14:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αριθ. 819/2020 απόφασης Δημάρχου περί κατεπείγουσας ανάθεσης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αριθ. 840/2020 απόφασης Δημάρχου περί κατεπείγουσας ανάθεσης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθ. 841/2020 απόφασης Δημάρχου περί κατεπείγουσας ανάθεσης.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και της Ένταξης Πράξης του Δήμου Λοκρών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

ΘΕΜΑ 5ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 6ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Αταλάντης-παραλιακών οικισμών κόλπου Αταλάντης.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ για τις καθαρίστριες σχολικών κτιρίων για το 4μηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών πάγιας.

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στ πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid- 19»

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π..

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ