ΔΗΜΟΣΛΟΚΡΩΝΑταλάντη 20/9/2019 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 11430

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

3. κ. Μαρία Τζανακάκη

4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 25η Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα18:30μ.μ.με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1ο:Έγκριση διενέργειαςτου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για το έργο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ-προμήθεια εξοπλισμού τηλεμετρίας καιελέγχου.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

1.κ. Μιχάλης Παπανικολάου 2.κ. Αντώνιος Καραμίντζιος 3.κ. Αναστάσιος Θεοχάρης 4.κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ