ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                            Αταλάντη  22/1/2021  
                                                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1385

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                           1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                           2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                           3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                           4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                           5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                           6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 27η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  14:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων μηνός Ιανουαρίου αφιερωμένες στην επέτειο της Μάχης του Μαρτίνου.

ΘΕΜΑ 2ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Δ΄ τρίμηνου 2020

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης του με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 4389 (ΔΑ 2043),οχήματος μάρκας IVECO στο Δήμο Λοκρών.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 5ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τετάρτης 27.1.2021 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.