ΔΗΜΟΣΛΟΚΡΩΝΑταλάντη24/4/2020 ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΥ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 6528 Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου Τ.Κ. 35200- Αταλάντη Τηλ.: 22330-22495 Fax:22330-22606 Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης Email.: basliartis@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 29η Απριλίου 2020 , ημέραΤετάρτη καιώρα19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Αποδοχή ένταξης Δήμου Λοκρών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης VIII ¨εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Εισφορά Δήμου Λοκρών οικονομικού έτους 2020 στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρείατης Αυτοδιοίκησης ¨ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ¨.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Αποδοχή προσφοράς για την υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου i-bank e-Commerce της Εθνικής Τράπεζας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές) Θέμα 5ο : Έγκριση και ψήφιση Αναμορφωμένου πίνακα 5Α Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020.

(Εισηγήτρια ηΑν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 6ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγήτρια η Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 7ο : Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Α΄ τρίμηνου 2020

(Εισηγήτρια ηΑν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Ανέστη) Θέμα 8ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

(Εισηγήτρια ηΑν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 9ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 10 ο : Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 2(Α΄ΦΑΣΗ).

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 11ο : Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας (άρθρο 99 του Ν. 3852/2010 )

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 12ο : Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019.

(Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας Κος Βασίλειος Λιάρτης)

ΗΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα και με την 18318/13-3-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 29.04.2020, θα διεξαχθεί δια περιφοράς (Μέσω τηλέφωνου στα κάτωθι τηλέφωναΜ. Γιαννοπούλου 6974072440 , 6973801992 Β. Λιάρτης και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξής διευθύνσεις, Maitaped@gmail.com, basliartis@gmail.com και από ώρα 19:00 μ.μ. έως 20:00μ.μ.

ΚΟΙΝ.:

1) ΠροέδρουςΔημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων 2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους. 3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων 4) Σωματεία, Συλλόγους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ