ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                Αταλάντη  1/2/2021
                                                                                                                                                                                       Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1952

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

3. κ. Μαρία Τζανακάκη

4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 5η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  8:30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου πρακτικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση «Μικρή  Σουβάλα Αρκίτσας»

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης κτημάτων Χαλκιόπουλου

ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή Αιτήματος ένταξης στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14577/24-07-2020, Πρόσκληση ΑΤ09 του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στον Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α΄ κατανομή έτους 2021

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Παρασκευής 5.2.2021 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.