ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                           Αταλάντη   17/2/2023
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου:  3466
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) , το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, της αριθ. η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8506/10.02.2023 (ΦΕΚ 703/10.02.2023 τεύχος Β’), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ 389/28.01.2023 τεύχος Β') «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00» έως και τη Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:0» δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 5η  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη  22  Φεβρουαρίου  2023 και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο :  Απολογισμός Φ.Ο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Έτους 2022 & Προγραμματισμός Έτους 2023 Μελετών & Έργων με βάση το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : "Αγορά ακινήτου στην εκτός σχεδίου περιοχή Λιβανατών, στη θέση «Μπλότσικα» με ΚΑΕΚ 460890606079/0/0, εκτάσεως 945,09 τ.μ.".

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : "Αγορά ακινήτου στη θέση «Σπίθα – Μπογδάνι» της Τ.Κ. Μαρτίνου της Δημοτικής Ενότητας  Οπουντίων με ΚΑΕΚ 461021905002/0/0, εκτάσεως 18.382,21 τ.μ.".

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο : "Υποβολή αιτήματος του Δήμου Λοκρών προς το Δασαρχείο Αταλάντης για την εκ νέου παραχώρηση  χώρου και κτιριακών εγκαταστάσεων, στην θέση «Αγριλίζες» της Δ.Ε. Μαλεσίνης".

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο : ''Έγκριση σύναψης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την πράξη «Εκπόνηση μελέτης για την ανάπλαση παραλιακού μετώπου Λάρυμνας για την ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου και της πολιτιστικής του αξίας»".

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : ''Έγκριση σύναψης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για το έτος 2023, κατόπιν εγκρίσεως του ΥΝΑΝΠ μετά της σύμφωνης γνώμης του ΓΕΝ, μεταξύ του Δήμου Λοκρών και του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Έκθεση πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. έτους 2022.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Επί αιτήματος παροχής, συνδρομής, Δήμου Λοκρών για τη ραφή στολών προσωπικού Ε.Α..

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 10ο : Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού  οικ. έτους 2022, κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου  χας  Κων/νου επί της οδού Κριμαίας 9-13,  5ος όροφος στην περιοχή  Ελληνορώσσων  Αθήνας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 11ο : Έγκριση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2023  κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου χας Κων/νου επί της οδού Κριμαίας 9-13, 5ος όροφος στην περιοχή Ελληνορώσσων  Αθήνας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 12ο : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών περί διαγραφής ή μη οφειλών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 13ο : Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 14ο : Τροποποίηση της με αριθμ. 8/ 7-2 -2020 μελέτης :Προμήθεια εγκατάστασης εξοπλισμού -συστημάτων παρατήρησης-καταγραφής και  επικοινωνιακού εξοπλισμού για την αντιπυρική προστασία του  περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών -Π.Ε.Φθιώτιδας.

(Εισηγητής ο  Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 15ο : Αποδοχή Ή μη της εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2023 στις Κοινότητες του Δήμου Λοκρών.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Κων/νος Μπακανδρίτσος)

Θέμα 16ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α. Δήμου Λοκρών , περί Υποβολής αναμορφωμένου πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2023

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α. Δ.Σ. Κος Μιχάλης Παπανικολάου)

Θέμα 17ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α. Δήμου Λοκρών, περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α. Δ.Σ. Κος Μιχάλης Παπανικολάου)

Θέμα 18ο : Επί αποφάσεως 1/1/2023 Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Δήμου Λοκρών , περί Υποβολής αναμορφωμένου πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2023

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Δ.Σ. Κος Παναγιώτης Καπουκίνης)

Θέμα 19ο : Επί αποφάσεως 1/2/2023 Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Δήμου Λοκρών , περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Δ.Σ. Κος Παναγιώτης Καπουκίνης)

Θέμα 20ο : Επί αποφάσεως 1/1/2023 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών , περί Υποβολής αναμορφωμένου πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2023

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Κος Ανδρέας Λουκάς)

Θέμα 21ο : Επί αποφάσεως 1/2/2023 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών , περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Κος Ανδρέας Λουκάς)

Θέμα 22ο :  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας  Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/τ. Α΄/2017) για το έτος  2023, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο  48 του ν.4325/2015)

(Εισηγήτρια η  Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)

Θέμα 23ο :  Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών πρασίνου με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίων, Πρασίνου) για τη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας.

(Εισηγήτρια η  Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)

Θέμα 24ο :  Επί της αποφάσεως 36/437/2022 Ο.Ε.  περί αιτήσεως  Γεωργίου Προβόπουλου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Ανάπλασης κεντρικής πλατείας Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών.

(Εισηγητής ο  Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 25ο : Επί της αποφάσεως 37/452/2022 Ο.Ε.  περί Παράτασης σύμβασης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών  έτους 2022.

(Εισηγητής ο  Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 26ο : Επί της αποφάσεως 37/459/2022 Ο.Ε.  περί αιτήσεως της εταιρείας ERGOGREEN περί επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου ¨Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Μαρτίνο του Δήμου Λοκρών επί των οδών Παπανδρέου και Κύπρου.

(Εισηγητής ο  Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 27ο : Επί αιτήσεως της εταιρείας ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. περί επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος περαίωσης εργασιών του έργου ¨Ανέγερση δίδυμων τοπόσημων μνημείων αναπαράστασης Επανάστασης 1821 και αισθητική αναβάθμιση Π/Χ Πλατείας Ελευθερίας Δ.Ε. Μαλεσίνας.

(Εισηγητής ο  Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας) 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Ανδρέας Λουκάς

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ