ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                           Αταλάντη   13/5/2022
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου:  11146
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com

       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), 1)
δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, 2) με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη  18  Μαΐου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών ».

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2 : Εκκίνηση διαδικασιών για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων δωρεάς Μ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ με δημοπρασία.

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο :  Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Α΄ τρίμηνου 2022

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο :   Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενη από: α) πλωτή μονάδα σε θαλάσσια έκταση 15 στρεμμάτων, β) χερσαίες εγκαταστάσεις σε δημόσια δασική έκταση 6.460 τ.μ. και γ) έργα στη ζώνη αιγιαλού, στη θέση  ¨ΚΟΡΩΝΙΕΣ ¨, Δ.Ε. Λάρυμνας  του   Δήμου Λοκρών  στο Ν. Φθιώτιδας της εταιρείας ΄΄ Ε. ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΕ΄΄

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο :   Ορισμού υπευθύνου ταμειακής διαχείρισης των τραπ. λογαριασμών του Δήμου Λοκρών στην τρ. Πειραιώς ΑΕ (κίνηση λογαριασμών, μπλοκ επιταγών, έκδοση Ε/Ε, ενταλμάτων προπληρωμής κλπ.), διενέργειας συναλλαγών ταμειακά και υπογραφή σύμβασης μέσω e-banking με την τρ. Πειραιώς και διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών.                                               

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Υποβολή αιτήματος του Δήμου Λοκρών προς τον ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ) για την παραχώρηση  του ακινήτου με ΚΑΕΚ 460232111002 ιδιοκτησίας του, επί της επαρχιακής οδού Αταλάντης - Κυπαρισσίου,  της Δ.Ε. Αταλάντης

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Υποβολή αιτήματος του Δήμου Λοκρών προς τον ΕΦΚΑ Αταλάντης για την παραχώρηση  του ισόγειου χώρου στο κτίριο ιδιοκτησίας του, επί της οδού Βάρδα,  της Δ.Ε. Αταλάντης

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών αγορών (εναρμόνιση με το Ν.4849/2021)                                 

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 10ο : Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Αταλάντης  (εναρμόνιση με το Ν. 4849/2021)                                 

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 11ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 12ο : Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ

(Εισηγήτρια  η Α/τρια Δ.Ο.Υ.Κα Βασιλική Μοδιάτη)

Θέμα 13ο :  Επί αιτήσεως Κας Ειρήνη Αρβανίτη περί χορήγηση παροχής ύδρευσης  στο εκτός σχεδίου ακίνητο της στη Περιοχή Λουτρό Λιβανατών. 

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 14ο : Επί αιτήσεως Κας Μπατσακούτσα Μαρίας περί χορήγηση παροχής ύδρευσης  στο εκτός σχεδίου ακίνητο της στη Περιοχή Φούφλα Αταλάντης.

(Εισηγητής ο  Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 15ο : Επί αιτήσεως Κατσομήτρου Κων/νου για απότμηση πεζοδρομίου.

(Εισηγητής ο  Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάϊτα Γιαννοπούλου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ