ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                              Αταλάντη   21/4/2023
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου:  9163
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

      

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) , το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) τρόπος συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 3852/2010, δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 8η  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη  26  Απριλίου 2023 και ώρα 19:30 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο :  Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. Λοκρών Νο 16-20/2022

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Ανδρέας Λουκάς)

 Θέμα 2ο :  Αποδοχή παραχώρησης προκατασκευασμένης αίθουσας 6χ6 μέτρα για το Νηπιαγωγείο Λιβανατών, έγκριση του χρησιδανείου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λοκρών Κου Αθανασίου Ζεκεντέ για την υπογραφή του.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 3ο :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο :  Ονοματοδοσία δρόμων Κοινότητας Λιβανατών σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 16/138/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο :  Επί αιτήσεως συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο :  Τροποποίηση κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λοκρών .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο :  Τοποθέτηση πωλητών Λαϊκών Αγορών Δήμου Λοκρών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο :  Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής ή μη οφειλών ύδρευσης, τελών ΤΑΠ.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 9ο :  Επί αιτήσεως Πολιτιστικού & χορευτικού Συλλόγου Μαρτίνου ¨ΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ¨ περί παραχώρησης χώρου ως έδρα του Συλλόγου.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 10ο :  Επί αιτήσεως Πολιτιστικού & χορευτικού Συλλόγου Μαρτίνου ¨ΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ¨ περί παραχώρησης χώρου εκμάθησης παραδοσιακών χωρών του Συλλόγου.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 11ο :  Επί αιτήσεως μορφωτικού & εκπολιτιστικού Συλλόγου Μαλεσίνας ¨ περί παραχώρησης προαύλιου χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Μαλεσίνας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 12ο :  Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ..

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 13ο : Επί αποφάσεως 2/6/2023 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών , περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 14ο : Επί αποφάσεως 2/6/2023 Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης Δήμου Λοκρών , περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α. Κος Μιχάλης Παπανικολάου)

 Θέμα 15ο :  Περί επιλογής προσληπτέων υδρονομέων άρδευσης για τη διανομή και φύλαξη των υδάτων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2023.

(Εισηγήτρια η  Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)

 Θέμα 16ο :  Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 του ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.) για την ενίσχυση εργοδοτών για την πρόσληψη 8.500 μακροχρόνια ανέργων ατόμων ηλικίας 55-67 ετών.

(Εισηγήτρια η  Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)

 Θέμα 17ο :  Αίτημα στο Δημοτικό  Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης με το αν οι αιτούντες κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον Τομέα της καθαριότητας.

(Εισηγήτρια η  Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)

 Θέμα 18ο :  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

(Εισηγητής ο  Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 19ο :  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής στο Υποέργο Νο 3 της Πράξης : Σχέδιο «Ιππομένης» Ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης  αντιπυρικής προστασίας πυρασφάλειας του περιαστικού δάσους  Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών –Π.Ε.Φθιώτιδας» για την Προμήθεια εγκατάστασης εξοπλισμού –συστημάτων –παρατήρησης-καταγραφής και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών -Π.Ε.Φθιώτιδας .

(Εισηγητής ο  Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Ανδρέας Λουκάς

 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Τα περιεχόμενα αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν συνημμένων προορίζονται αποκλειστικά για τον παραλήπτη. Περιέχουν εμπιστευτικές ή / και προνομιακές πληροφορίες και μπορεί να προστατεύονται νομικά από την δημοσιοποίησή τους. Εφόσον δεν είστε ο παραλήπτης αυτού του μηνύματος ή κάποιος αντιπρόσωπός του ή αν το μήνυμα σας έχει σταλεί κατά λάθος, παρακαλούμε ειδοποιήστε άμεσα τον αποστολέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια, διαγράψτε αυτό το μήνυμα και τυχόν συνημμένα. Αν δεν είστε ο παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, διάδοση ή αποθήκευση του μηνύματος ή των συνημμένων του απαγορεύεται αυστηρά. Οι υπάλληλοι που λαμβάνουν ένα τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να ενημερώσουν αμέσως τον προϊστάμενό τους.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ