ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Αταλάντη 8/4/2020

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 6026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

  1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
  2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης
  3. κ. Μαρία Τζανακάκη
  4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
  5. κ. Νικόλαος Λιόλιος
  6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 13η Απριλίου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και ψήφιση aναμορφωμένου πίνακα 5Α Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020.

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και ανάθεση δημοσίας σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης στο Κυπαρίσσι του Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός υπολόγου Χ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή δωρεών.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμμάτων.

ΘΕΜΑ 7ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

ΘΕΜΑ 8ο: Ακύρωση κλήρωσης Επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΒΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ