Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορές για τα παρακάτω.
Επισυνάπτονται οι αντίστοιχες Προσκλήσεις όπου φαίνονται οι λεπτομέρειες.

  • Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για επισκεύη-συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Λοκρών (pdf).
  • Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σώμα οδοφωτισμού (τύπου ΔΕΗ) Δήμου Λοκρών (pdf).
  • Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για επισκευή - συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων των παραλιών του Δήμου Λοκρών (pdf).
  • Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για επισκευή - συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των πλατειών Κυρτώνης, Εξάρχου και των παραλιών Αρκίτσας, Σχοινιά (pdf).
  • Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για κατασκευή - συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πρασιάς Αλαμάνας Μαρτίνου και παραλίας Αϊ Γιάννη Λιβανατών (pdf).