ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                      Αταλάντη,  24-02-2023
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                           Aριθ. Πρωτ.: 4047
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
                       Τ.Κ. 35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος
                           Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374
E-mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών στη Δ/νση Κυκλικής Οικονομίας και Πολεοδομίας (Τμήμα Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίων, Πρασίνου) για τη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας.

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ανακοινώνουμε

 Την πρόσληψη ενός ατόμου με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Δ/νση Κυκλικής Οικονομίας και Πολεοδομίας (Τμήμα Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίων, Πρασίνου) για τη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας, της κάτωθι ειδικότητας, με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα διάρκειας δύο (2) μηνών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Από Τρίτη 28-02-2023 έως και Πέμπτη 02-03-2023
 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση (.pdf)