ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη 30/09/2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Πρόσληψης Παιδιάτρων με Σύμβαση έργου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λοκρών


Το Ν.Π.Δ.Δ. Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών , στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας , εφήβων και ατόμων με αναπηρία , σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023», ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου (ισοδύναμες σε όγκο έργου και αμοιβής) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ιατρικής παρακολούθησης υγείας φιλοξενούμενων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λοκρών , ήτοι:


1η σύμβαση:
• Στον Παιδικό Σταθμό Αταλάντης
• Στον Παιδικό Σταθμό Λιβανατών


2η σύμβαση:
◊ Στον Παιδικό Σταθμό Μαλεσίνας
◊ Στον Παιδικό Σταθμό Μαρτίνου
◊ Στον Παιδικό Σταθμό Λάρυμνας


Oι ενδιαφερόμενοι παιδίατροι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα είτε για την πρώτη, είτε για τη δεύτερη , είτε και για τις δύο συμβάσεις

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση (.pdf)