ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αταλάντη, 02-04-2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθ. Πρωτ: 7706
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Δημητρίου Κωνσταντίνος
                           Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374
Fax: 22330-22606
Email: kostasdimitriou1@yahoo.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021


για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,


στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
« ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ-ΕΚΤ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ »


Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών» και του Υποέργου 2 «Παράρτημα για πληθυσμό Ρομά» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ», στον Δήμο Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη Ν. Φθιώτιδας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 24-5-2021

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα 

1. Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 (.pdf)
2. Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (.doc)
3. Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας (.pdf)
4. Έντυπο Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)