ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑταλάντη, 26-2-2019 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝAριθ. Πρωτ.: 2174 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 35200 – Αταλάντη Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος Μοδιάτη Βασιλική Τηλ.: 22330-22374, 22330-22495 Fax: 22330-22606 E-mail: dimatal1@yahoo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ανακοίνωση, όπου φαίνονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες, σε μορφή .pdf

Αρχείο