ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αταλάντη 7/7/2021

Η διακοπή υδροδότησης στον Θεολόγο Δ.Ε. Μαλεσίνας οφείλεται σε συσσώρευση αλάτων. Η αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο συνεργείο.
Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για την ακριβή ώρα αποκατάστασης.