Επισυνάπτεται το εκθεσιακό πλάνο για το έτος 2020 του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πλατεία Ελευθερίας 3, 2ος όροφος – Λαμία 35131