Αταλάντη, 27/05/2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Καθαρισμός οικοπέδων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς»

Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων με τον τίτλο Ακαθάριστα οικόπεδα, ως μέτρο πρόληψης και αποτροπής πρόκλησης πυρκαγιών εντός του αστικού ιστού.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr/.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2024.