ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη 15/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 26934
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

  1. Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την με αριθμ. 3/10/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λοκρών , την αριθ. 29/302/2020 απόφαση της Ο.Ε. και την αρ. 18/190/2020 απόφασης του Δ.Σ. Λοκρών :
  2. Εγκρίνει την 3/10/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λοκρών με την οποία ψηφίζει τον κανονισμό παραχώρησης σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με ΑΔΑ:

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ