ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

 

Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση αγροτοδασικών πυρκαγιών

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης προς τους πολίτες, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδος , έχοντας ως στόχο την εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς για ξένες περιουσίες και κυρίως για την προστασία της ανθρώπινης ζωής , τον περιορισμό
των καμένων εκτάσεων και τη μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου, σας
ενημερώνει ότι :
Κάθε θερινή - αντιπυρική περίοδο από 01 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οι Π.Υ. και τα Π.Κ. της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδας επεμβαίνουν σε πολλές Αγροτοδασικές πυρκαγιές, όπου στο σύνολο τους προκαλούν ανά περίπτωση ζημιές.
«Οι αμιγώς αγροτικές πυρκαγιές οφείλονται σε χρήση γυμνής φλόγας από αγρότες με σκοπό την καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας, τον καθαρισμό βάτων και την καύση συσσωρευμένων απορριμμάτων κυρίως κλαδέματα από δενδρώδεις καλλιέργειες».

ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ


1. Βάσει της 1 / 2021 Πυροσβεστικής Διάταξης της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος , από 01- 05 - 2021 έως και 31 - 10 - 2021 α π α γ ο ρ ε ύ ε τ αι, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει ανεξαρτήτως της κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς που εμφαίνεται στον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.2. της Πυρ/κής Διάταξης 1/2021, για την ανωτέρω χρονική περίοδο και λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, ουδεμία άδεια καύσης θα χορηγείται από τις Οργανικές Μονάδες της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδος, συμπεριλαμβανομένης και της άδειας καύσης καλαμιάς - σιτοκαλαμιάς, ατομικής ή ομαδικής. Λόγω των κλιματολογικών και καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου στη χώρα μας παρακαλούνται οι αγρότες , οι μελισσοκόμοι , οικτηνοτρόφοι και όλοι οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος, να μηνεκτελούν εργασίες στην ύπαιθρο με χρήση φωτιάς , προς αποφυγή πρόκλησηςπυρκαγιών από αμέλεια.
2. Οι παραβάτες των ανωτέρω, πέρα του εγκλήματος του εμπρησμού όπως περιγράφεται στον Ποινικό Κώδικα και διώκεται με ποινές φυλάκισης, πρόστιμα κ.λ.π, διαπράττουν και παράβαση των ανωτέρω (Πυροσβεστικών Διατάξεων 9/2000 και 9Α /2005 και Κώδικα Ορθής Γ εωργικής Πρακτικής), όπου βάση του 133657/17-12-2015 εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προβλέπεται, η ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, για κάθε αγροτική πυρκαγιά με υπολείμματα καλλιέργειας, προκειμένου να γίνουν (από τον ΟΠΕΚΕΠΕ) ενέργειες σχετικές με επιβολή χρηματικών προστίμων στους εκμεταλλευτές αγροτικών εκτάσεων, επί του συνόλου των αγροτικών επιδοτήσεων που λαμβάνουν και λοιπές κυρώσεις, για την μη τήρηση από αυτούς, του Κώδικα Ορθής Γ εωργικής Πρακτικής και ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει την εφαρμογή όλων των προβλεπομένων κυρώσεων για «Μη ορθή διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών».
3. Σε κάθε περίπτωση επιλαμβάνεται το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής και αυτεπάγγελτα, συντάσσεται δικογραφία. Σε περίπτωση σύλληψης, δράστη - υπαιτίου πυρκαγιάς, ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου (σύλληψη δράστη, απολογία κατηγορουμένου και παραπομπή του στον Εισαγγελέα), σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και ορίζεται τακτική δικάσιμος, ενώ επιβάλλονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Πυρ/κή Διάταξη 19 του 2020 , επιβάλλονται και Διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες, από τους αρμόδιους Ανακριτικούς υπαλλήλους , σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν.
4. Οι δικαιούχοι αγρότες παύουν να δικαιούνται εξισωτική αποζημίωση (επιδότηση) γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όταν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ασχέτως καταδίκης τους (δηλαδή υπάρχουν ενδείξεις ενοχής αξιόποινων πράξεων των ίδιων ή μελών των οικογενειών τους), π.χ. για καύση σιτοκαλαμιών, υπολειμμάτων καλλιέργειας καλαμποκιού, ρυζιού κ.λ.π. , οι ίδιοι αποβάλλονται από το μέτρο και υποχρεώνονται στην επιστροφή του συνόλου των ποσών που έχουν εισπράξει σαν αχρεωστήτως καταβληθέντα (άρθρα 9 & 15 της Κ.Υ.Α. 693/7-3-08, ΦΕΚ 393/Β/2008).
5. Η απώλεια εισοδήματος για τους εκμεταλλευτές αγροτικών εκτάσεων σε περίπτωση καύσης αγροτικών εκτάσεων ακόμη και σε περίπτωση που δεν προκληθούν ζημιές σε τρίτους, μέσω της ενημέρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για επιβολή προστίμων είναι πιθανότατη καθώς πλήττουν το σύνολο των αγροτικών ενισχύσεων που λαμβάνουν. Ενώ σε περίπτωση επανάληψης κατά τα επόμενα έτη, τα αρχικά πρόστιμα πολλαπλασιάζονται και μπορούν να επιφέρουν την αποβολή του εκμεταλλευτή από το καθεστώς ενισχύσεων.
6. Το ίδιο ισχύει για τους Κτηνοτρόφους και την περίπτωση πρόκλησης Δασικών πυρκαγιών με σκοπό την βελτίωση βοσκότοπων και συγκεκριμένα : Εφόσον πρόκειται για δασική έκταση ή δάσος, η καμένη περιοχή κηρύσσεται ως αναδασωτέα (άρθρο 41 του Ν.998/1979). Κοινοποιείται άμεσα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η απόφαση κήρυξης της έκτασης ως αναδασωτέας, προκειμένου να εξαιρεθεί από την οικονομική ενίσχυση που δίνονταν στους κτηνοτρόφους για τα ζώα των οποίων έβοσκαν εκεί πριν την πυρκαγιά και στο εξής
απαγορεύεται η βόσκηση, όπως επίσης αποκλείεται οποιαδήποτε μορφή ενέργειας και επέμβασης σε αυτήν (άρθρο 105 παρ. 1 του Ν.Δ. 86 / 1969), ενώ οι παραβάτες των ανωτέρω, τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο (άρθρο 70 του Ν.998/1979).
7. Όσον αφορά τις περιπτώσεις καύσης συσσωρευμένων απορριμμάτων κυρίως από κλαδέματα δενδρώδους καλλιεργειών (ελιές , αμπέλια , κ.λ.π) , υπενθυμίζουμε ότι κατά την διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου) α π α γ ο ρ ε ύ ε τ αι , λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο. Επειδή οιπερισσότεροι αγρότες καταφεύγουν στην καύση ή στην απόρριψη των κομμένων κλαδιών στα σκουπίδια ή σε άλλους ανεξέλεγκτους χώρους , τους ενημερώνουμε ότι οι πρακτικές αυτές πλέον δεν είναι εφαρμόσιμες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αλλά και με την εναρμονισμένη ελληνική νομοθεσία. Με τις πρακτικές αυτές κάνουμε ζημιά στο περιβάλλον και το κυριότερο , γινόμαστε υπαίτιοι πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών με ότι συνεπάγεται αυτό. Μια σωστή διαχείριση συσσωρευμένων κλαδεμάτων χωρίς την χρήση καύσης, θα αποτελούσε η χρήση μηχανημάτων θραύσης αυτών ή κατόπιν συνεννόησης των αγροτικών συνεταιρισμών με τους Ο.Τ.Α. για την εφαρμογή ενός προγράμματος διαχείρισης των προϊόντων κλαδέματος, με μεταφορά τους σε συγκεκριμένα σημεία.
8. Σχετικά με το κάπνισμα των μελισσών, δραστηριότητα που αφορά τους μελισσοκόμους, υπενθυμίζουμε την Πυροσβεστική Διάταξη 9 / 2000 , άρθρο 2 , παρ. 7 που απαγορεύει τέτοιου είδους δραστηριότητα κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και των προϋποθέσεων του άρθρου 9 της ίδιας Διάταξης.
9. Αναφορικά με την εκτέλεση «θερμών εργασιών» (ηλεκτροσυγκόλληση, εργασία με χρήση φλόγας , θερμότητας, σπινθήρων , κ.λ.π.) σε υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους, εφιστούμε την προσοχή των εργαζομένων και την εφαρμογή από τους υπεύθυνους των οριζομένων στην Πυροσβεστική Διάταξη 7 / 1996.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ


10. Ενόψει και της έναρξης της Αντιπυρικής περιόδου έτους 2021 , παρατηρείται ο μη καθαρισμός μεγάλου αριθμού οικοπέδων τόσο εντός των οικισμών, όσο και εκτός οικισμών, στα οποία μάλιστα υπάρχει αυτοφυής ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό γεγονός που θα δημιουργήσει και κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιών. Υπενθυμίζουμε προς όλους τους συμπολίτες μας την υποχρέωση καθαρισμού αυτών , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 4 / 2012. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τους ιδιοκτήτες κατ' εφαρμογή του άρθρου 94 , παράγραφος 1, εδάφιο 26 του Ν. 3852 / 2010 , επιλαμβάνεται ο Δήμος , με αυτεπάγγελτο καθαρισμό και επιβολή προστίμων.
11. Απαιτείται η προσοχή από όλους τους αγρότες και ελαιοπαραγωγούς της Π.Ε. Φθιώτιδος για τις ενέργειες Διαχείρισης της αυτοφυούς χλωρίδας (απομάκρυνση ξερών χόρτων), σύμφωνα και με τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, που θα πρέπει να κάνουν στα αγροτεμάχια και ελαιοπερίβολά τους, αφού η εργασία αυτή αποτελεί έργο πυροπροστασίας προς αποφυγή πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς καθώς επίσης και κλαδεύσεις ελαιοδέντρων σε σημεία της αγροτικής οδοποιίας , όπου εμποδίζεται η πρόσβαση των Πυροσβεστικών οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλουν όχι μόνο στην προστασία της περιουσίας τους, αλλά και στην προστασία του γύρω περιβάλλοντος.

ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Καλούμε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199 και δίνουμε σαφείςπληροφορίες για το σημείο, όπου βλέπουμε την πυρκαγιά.

Ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανδρέας Στέφ. Μωράτης

Πύραρχος