ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ20-02-2019 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαναγιώτου Άννα-Ψυχολόγος Μίχα Αθανασία -Κοινωνική Λειτουργός, Καραμίντζιου Γεωργία -Κοινωνική Λειτουργός ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052 FAX:2233081052 EMAIL: pronoialokrwn@gmail.com

Θέμα : Πρόγραμμα Σχολών Γονέων 2019

1η Συνάντηση Φεβρουαρίου Προτεινόμενο θέμα: Σχέσεις γονέων - παιδιών (Τα πιο συνηθισμένα λάθη).

Τετάρτη 20/2/2019 Αταλάντη 6-8 μ.μ. Πέμπτη 21/2/2019Λιβανάτες 10-12 π.μ. Παρασκευή 22/2/2019 Μαλεσίνα 9:30-11:30 π.μ. Δευτέρα 25/2/2019 Μαρτίνο 9-11,Λάρυμνα 11-13μ.μ.

2η Συνάντηση Μαρτίου Προτεινόμενο θέμα : Προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο.

Δευτέρα 4/3/2019 Μαλεσίνα 09:30-11:30 π.μ. απόγευμα 6-8 μ.μ. Τρίτη 5/3/2019 Λιβανάτες 10-12 π.μ Τετάρτη 6/3/2019 Αταλάντη 10-12π.μ.απόγευμα 6-8μ.μ. Πέμπτη 7/3/2019 Μαρτίνο 9-11π.μ. & Λάρυμνα 11-13 μ.μ

3η Συνάντηση Απριλίου Προτεινόμενο θέμα: Τα όρια των γονέων στα παιδιά καιστους εφήβους.

Δευτέρα 1/4/2019Μαλεσίνα 09:30-11:30 π.μ. απόγευμα 6-8 μ.μ. Τρίτη 2/4/2019Λιβανάτες 10-12 π.μ Τετάρτη 3/4/2019 Αταλάντη 10-12π.μ.απόγευμα 6-8μ.μ. Πέμπτη 4/4/2019Μαρτίνο 9-11π.μ. & Λάρυμνα 11-13 μ.μ

4η Συνάντηση Μαΐου Προτεινόμενο θέμα: Ασφαλές διαδίκτυο (τα υπέρ και τα κατά).

Δευτέρα 6/5/2019Μαλεσίνα 09:30-11:30 π.μ. απόγευμα 6-8 μ.μ. Τρίτη 7/5/2019Λιβανάτες 10-12 π.μ Τετάρτη 8/5/2019 Αταλάντη 10-12π.μ.απόγευμα 6-8μ.μ. Πέμπτη 9/5/2019Μαρτίνο 9-11π.μ. & Λάρυμνα 11-13 μ.μ

5η Συνάντηση Ιουνίου Προτεινόμενο θέμα: Φαινόμενα εκφοβισμού (bullying) παιδιών και εφήβων.

Δευτέρα 3/6/2019Μαλεσίνα 09:30-11:30 π.μ. απόγευμα 6-8 μ.μ. Τρίτη 4/6/2019Λιβανάτες 10-12 π.μ Τετάρτη 5/6/2019 Αταλάντη 10-12π.μ.απόγευμα 6-8μ.μ. Πέμπτη 6/6/2019Μαρτίνο 9-11π.μ. & Λάρυμνα 11-13 μ.μ

6η Συνάντηση Ιουνίου Προτεινόμενο θέμα: Μαθησιακές δυσκολίες παιδιών.

Δευτέρα 24/6/2019Μαλεσίνα 09:30-11:30 π.μ. απόγευμα 6-8 μ.μ. Τρίτη 25/6/2019Λιβανάτες 10-12 π.μ Τετάρτη 26/6/2019 Αταλάντη 10-12π.μ.απόγευμα 6-8μ.μ. Πέμπτη 27/6/2019Μαρτίνο 9-11π.μ. & Λάρυμνα 11-13 μ.μ

7η Συνάντηση Ιουλίου

Προτεινόμενο θέμα: Σχέσεις ζευγαριού και οικογένειας - Ζήλεια μεταξύ αδελφών

Δευτέρα 1/7/2019Μαλεσίνα 09:30-11:30 π.μ. απόγευμα 6-8 μ.μ. Τρίτη 2/7/2019 Λιβανάτες 10-12 π.μ Τετάρτη 3/7/2019 Αταλάντη 10-12π.μ.απόγευμα 6-8μ.μ. Πέμπτη 4/7/2019Μαρτίνο 9-11π.μ. & Λάρυμνα 11-13