Αταλάντη, 16 Ιουλίου 2021

 

Συμπεράσματα δειγματοληπτικού ελέγχου ανίχνευσης αντισωμάτων  COVID-19 που πραγματοποιήθηκε στη Μαλεσίνα του Δήμου Λοκρών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Στο πλαίσιο δράσεων για την έρευνα, αντιμετώπιση και ερμηνεία της πανδημίας του COVID-19 συνδιοργανώθηκε στις 14 και 15 Ιουνίου δωρεάν μαζικός δειγματοληπτικός έλεγχος ανίχνευσης αντισωμάτων COVID-19 στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας από το Δήμο Λοκρών και την Πνευμονολογική Κλινική και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η δράση υλοποιήθηκε από συνεργεία ιατρών και εξειδικευμένου προσωπικού υπό την εποπτεία του Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ι. Γουργουλιάνη. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης έγινε μέσω χρήσης ορολογικού τεστ αντισωμάτων κατά του ιού SARS COV-2 (μέθοδος ELISA).

Η Μαλεσίνα επιλέχθηκε επειδή ήταν μια περιοχή που πλήχθηκε ιδιαίτερα από την εξάπλωση της πανδημίας. Στο δειγματοληπτικό έλεγχο συμμετείχαν 556 πολίτες. Το 71% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, με μέση ηλικία τα 53 έτη και πολυπληθέστερη κατηγορία συμμετοχής τους συνταξιούχους.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ελέγχου το 77% των κατοίκων που υποβλήθηκαν στον έλεγχο ανίχνευσης αντισωμάτων COVID-19 έχουν αποκτήσει ανοσία είτε μέσω του εμβολιασμού, είτε μέσω φυσικής νόσησης (427 θετικοί και 129 αρνητικοί). Το δείγμα είναι μεγάλο, δηλαδή θεωρείται αντιπροσωπευτικό, και το ποσοστό ανοσίας είναι υψηλό.

Από τους ασθενείς με θετική ανοσιακή απάντηση το 47% ήταν ασθενείς με προηγηθείσα επιβεβαιωμένη νόσο, ενώ το 53% ήταν άτομα που είχαν εμβολιασθεί και σε αναλογία ενός τρίτου είχαν λάβει και τη δεύτερη δόση εμβολίου.

Οι 9 στους 10 από τον πληθυσμό που νόσησε από COVID-19  εμφάνιζαν θετικό έλεγχο αντισωμάτων 3,5 μήνες μετά τη διάγνωση, ενώ μόλις το 6% δε διατήρησε θετικά αντισώματα.

Η πλειοψηφία (87%) των πολιτών που εμβολιάσθηκαν δεν είχαν προηγούμενη βέβαιη νόσο. Μόνο το 14% των ατόμων που νόσησαν είχαν εμβολιασθεί εντός 4 μηνών από τη διάγνωση, ενώ το 2% του πληθυσμού είχε θετική ανοσιακή απάντηση χωρίς να έχει επιβεβαιωμένα νοσήσει ή εμβολιασθεί.

Ο εμβολιασμός οδήγησε σε υψηλότερο τίτλο αντισωμάτων σε σύγκριση με τη φυσική νόσηση. Ο τίτλος αντισωμάτων ήταν υψηλότερος μετά από τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Δηλαδή, η ανοσία που εξασφάλισε ο εμβολιασμός ήταν υψηλότερη της ανοσίας της νόσησης.

Μεταξύ των ατόμων που νόσησαν οι μισοί ανέφεραν ότι δεν είχαν σαφή έκθεση σε ενεργό κρούσμα, ενώ το 40% ανέφερε ότι η ενδοοικογενειακή μετάδοση αποτέλεσε τον κύριο τρόπο διασποράς του ιού. Παρόλο που τα τρία τέταρτα των πολιτών ανέφεραν ότι οι συστάσεις άλλαξαν τον τρόπο ζωής του, οι μισοί συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι δεν εφαρμόσθηκαν σωστά τα μέτρα θεωρώντας πως αυτός ήταν ο πιο καθοριστικός ρόλος στην εξάπλωση του ιού.

Ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Αθανάσιος Ζεκεντές με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των συμπερασμάτων της δειγματοληψίας δηλώνει: «Ο Δήμος Λοκρών πρωτοπόρος στη Στερεά Ελλάδα έκανε μια απόλυτα επιτυχημένη πιλοτική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ομάδα του Καθηγητή Ιατρικής κ. Κωνσταντίνου Γουργουλιάνη στο πλαίσιο μελέτης της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και θα βοηθήσουν την επιστημονική κοινότητα να εξάγει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη συνεργασία και τη συνεισφορά τους».