ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑταλάντη,26/9/2019 ΝΟΜΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΠ: 11664 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΑΔΑ: ΩΙΚ3ΩΛΤ-ΜΛΚ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1 Τ.Κ.35200-Αταλάντη Τηλ: 2233-22374 Fax: 22330-22606 Email: dimatal1@yahoo.gr, basliartis@gmail.com

Θέμα: ΄ Συγκρότηση Επιτροπής ΄ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 740/2019

Ο Δήμαρχος Λοκρών

• Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 101 & 186 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και του αρθ. 7 του Π.Δ 270/1981,

2.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης> (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).

3.Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2894/Β/21-8-2017)),

4. Την 20/187/2019/25-9-2019Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή Εκτίμησης, καταλληλότητας έτους 2019 για την αγορά-μίσθωση-εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου Λοκρών

Τακτικά μέλη τον Αντιδήμαρχο Κο Νικόλαο Ανεστάκο, το Δ.Σ Κο Μιχάλη Παπανικολάου Αναπληρωματικά μέλη τη Δ.Σ. Κα Μαρία Τζανακάκη, τη Δ.Σ. Κα Παγώνα Δάρα,

Ορίζει τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δόμησης του δήμου Κωνσταντίνο Φουρλεμάδη για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης, καταλληλότητας έτους 2019 προκειμένου να συνταχθεί έκθεση εκτίμησης , καταλληλότητας όταν ο Δήμος πρόκειται να προβεί στην αγορά-μίσθωση-εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων σύμφωνα και με την 19/160/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αναπληρωτή του την υπάλληλο της Υπηρεσίας Δόμησης του δήμου Ιωάννα Βαρελογιάννη. Πρόεδρος τηςεπιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Κο Νικόλαος Ανεστάκος, με αναπληρωτή του το Δ.Σ Κο Μιχάλη Παπανικολάου. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Υπάλληλος του Δήμου Κα Νικολέτα Μπαρμπάτση με αναπληρώτρια της την Υπάλληλο του Δήμου Κα Χάιδω Μπονόβα. Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν τοπικά συμβούλια καιπάρεδροι στην επιτροπή μετέχει αντί του δευτέρου συμβούλου, ο πρόεδρος του οικείουτοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος.

Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Υπαλλήλους, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ