Επισυνάπτεται φυλλάδιο που περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου STEP-IN, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας.