Κοινή συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής και Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Λοκρών για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 στην Αταλάντη και ώρα 12.00, σε συνέχεια της σύγκλησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της 20.05.2020, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το σχεδιασμό των δράσεων και ενεργειών του για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2020. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Λοκρών, οι Αντιδήμαρχοι Λοκρών, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και ο υποδιοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αταλάντης. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ». Με το σχέδιο αυτό επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους. Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την καταστολή των πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές (άρθρο 63 του Ν.4249/2014).

Ως επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων και περιλαμβάνει ενέργειες που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, την αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.

Τα μέσα των φορέων που διατίθενται για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών (υδροφόρες, μηχανήματα, κ.λπ.) κατόπιν σχετικού αιτήματός του, εντάσσονται επιχειρησιακά υπό τον επικεφαλής Αξιωματικό των επιχειρήσεων καταστολής, ο οποίος έχει και την ευθύνη αξιοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).

Ο συντονισμός της διάθεσης των μέσων του Δήμου Λοκρών για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα του Δημάρχου, ο οποίος επικουρείται από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας.

Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ή όποτε παρίσταται ανάγκη εκτός αυτής, για τη λήψη μέτρων και την υλοποίηση δράσεων:

  • αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών
  • υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών
  • αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.

Με το Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ» επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για:

  • την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών
  • την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους,
  • τις δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δήμαρχος Λοκρών Αθανάσιος Ζεκεντές τόνισε ότι ο Δήμος Λοκρών από κοινού με τους Προέδρους, τα Συμβούλια των Κοινοτήτων και με τις δημοτικές υπηρεσίες του θα είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς και θα είναι αρωγός με τα μέσα που διαθέτει στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επιπλέον, στη σύσκεψη αναφέρθηκαν τα προβλήματα που αφορούν στον καθαρισμό των δασικών δρόμων, στην επισκευή των υδροστομίων, στην πλήρωση των δεξαμενών, στη συντήρηση πυροφυλακείων, στην απομάκρυνση των απορριμμάτων από περιοχές που ασυνείδητοι τα εναποθέτουν κ.λπ.

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων που συμμετείχαν στη σύσκεψη ανέφεραν ότι ενόψει της θερινής περιόδου είναι αναγκαία η άμεση επίλυση των παραπάνω προβλημάτων ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.