ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου και ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασε η 5μελής επιτροπή Παρακολούθησης του ΠρογράμματοςΔιαχείρισης Αδέσποτων ζώων Συντροφιάς του Δήμου Λοκρών ύστερα από την 3855– 3/3/2020πρόσκληση, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών Τριών (3) σε σύνολο Πέντε (5) ήτοι:

Παρόντα ΜέληΑπόντα Μέλη

Αράπης Νικόλαος, ΚτηνίατροςΓιαννιώτη Σταυρούλα, Μέλος φιλοζωϊκούσυλλόγου Αταλάντης

Σούλιας Κων/νος, Αντιδήμαρχος Λοκρών

Τσιαμπούλας Βασίλειος, εκπαιδευτής ζώωνΤσιώτρα Ελένη, Μέλος φιλοζωϊκούΣυλλόγου Αταλάντης

Στην συνεδρίαση, εκτός των μελών της επιτροπής, παρώνήτανο Δήμαρχος Λοκρών, Κος Ζεκεντές Αθανάσιος, φιλόζωοι κάτοικοι του Δήμου Λοκρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πέτρου Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Θέμα της συνεδρίασης ήταν μια γενική συζήτηση για θέματα που αφορούν την λειτουργία του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Κατά την έναρξη της συζήτησης τον λόγο πήρε ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κος Σούλιας Κων/νος, ο οποίος αφού έκανε μια σύντομη αποτίμηση της πορείας του προγράμματος μέχρι σήμερα, ενημέρωσε του παρευρισκόμενους ότι ο Δήμος Λοκρών έχει προμηθευτεί 4 μεγάλες ταΐστρες, τις οποίες πρέπει να αποφασίσει η 5μελής επιτροπή που θα τοποθετηθούν και πως θα λειτουργούν. Η επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των παρευρισκόμενων αποφάσισε τα εξής: Οι ταΐστρες να τοποθετηθούν πιλοτικά από μια σε Αταλάντη, Μαλεσίνα, Λιβανάτες και Μαρτίνο. Να πακτωθούν μόνιμα στο έδαφος με σκυρόδεμα, ώστε να ναι αδύνατη η απομάκρυνσή τους από τα σημεία τοποθέτησης.

Να βρίσκονται εκτός κατοικημένων περιοχών κι όσο γίνεται πιο κοντά σε παροχή πόσιμου νερού. Στις ταΐστρεςμπορούν να έχουν πρόσβαση εκτός του Δήμου Λοκρών και φιλόζωοι κάτοικοι εθελοντέςτου Δήμου, καθώςκαι μέλη τοπικών φιλοζωικών οργανώσεων, προκειμένου να τις καθαρίζουν και να τις τροφοδοτούν με φρέσκια τροφή και νερό. Ορισμένα από τα αδέσποτα ζώα που θα περισυλλέγονται από δω και στο εξής, μετά την λήψη των απαραίτητων κτηνιατρικών φροντίδων,να επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον στα σημεία που βρίσκονται οι ταΐστρες, ώστε η εύκολη πρόσβαση σε φρέσκια τροφή και νερό να λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την είσοδό τους σε κατοικημένες περιοχές.Με τον τρόπο αυτό θα επέλθει κάποια αραίωση του πληθυσμού των αδέσποτων που κυκλοφορούν εντός κατοικημένων περιοχών. Η επανένταξη να γίνεται με ταυτόχρονη ανακατανομή του πληθυσμού τους. Για παράδειγμα, ζώα που έχουν περισυλλεγεί από μια περιοχή του Δήμου, θα επανεντάσσονται στο σημείο που βρίσκεται η ταΐστρα σε άλλη περιοχή του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό, αφενός θα «σπάσουν» οι αγέλες, όπου υπάρχουν, αφετέρου θα καταστήσει δύσκολη λόγω απόστασης, την επιστροφή των ζώων, στον χώρο που ζούσαν πριν την περισυλλογή τους.