Επισυνάπτονται περιληπτικά έγγραφα τα οποία συνοψίζουν το περιεχόμενο και τις ιδέες του έργου KEYtoEU