Αταλάντη, 3 Δεκεμβρίου 2021

Τεχνικές Οδηγίες από το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τα Κόκκινα Οικόπεδα Μαλεσίνας

 

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου (Κόκκινα Μαλεσίνας) για τα οποία προ της έκδοσης του παραχωρητηρίου πρέπει να προηγηθεί διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων

Ροή εργασιών:

  1. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο  ώστε να προσδιοριστούν τα όρια του γεωτεμαχίου,  η υφισταμένη κατάσταση και οι γεωμετρικές μεταβολές που θα ακολουθήσουν ( layer topo_prop, bound_impl / bound_unimpl).
  2. Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών ( ΔΓΜ) με την προτεινόμενη διόρθωση και ηλεκτρονική υποβολή του στο σύστημα για έκδοση Αποδεικτικού με μοναδικό ΚΗΔ. (Στο ΔΓΜ να φαίνεται οπωσδήποτε ο αριθμός ΒΚ)
  3. Υποβολή αίτησης διόρθωσης γεωμετρικών  στοιχείων  άρθρου 19.2 ν.2664/98 στο ΚΓ Αταλάντης, με συνυποβαλλόμενα τα παραπάνω Αποδεικτικά ηλεκτρονικού διαγράμματος και τα διαγράμματα της Κτηματικής που συνοδεύουν το βιβλίο καταγραφής και εμφανίζονται οι αριθμοί ΒΚ.
  4. Αίτηση στο ΚΓ για την έκδοση των ενημερωμένων  Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων για κάθε ακίνητο που θα προκύψει  από το προηγούμενο βήμα
  5. Σύνταξη των νέων τελικών διαγραμμάτων για την έκδοση παραχωρητηρίων, τα οποία πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύστημα ως «Τοπογραφικό»,  στα οποία θα απεικονίζονται  πλέον τα νέα διορθωμένα όρια των κτηματολογικών διαγραμμάτων (layer PST_KAEK)  (να φαίνεται οπωσδήποτε ο αριθμός ΒΚ)
  6. Λοιπές πληροφορίες :

α) Με τις αιτήσεις διόρθωσης 19.2 των ορίων των ακινήτων ενδιαφέροντος σας  που θα υποβάλλετε στο αρμόδιο ΚΓ, πρέπει να συνυποβληθούν και τα αντίστοιχα αποδεικτικά ηλεκτρονικής υποβολής Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών (ΔΓΜ) για τα ακίνητα αυτά. Τα διαγράμματα αυτά όπως προβλέπεται, πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα ως ΔΓΜ για διόρθωση και να λάβουν μοναδικό αριθμό ΚΗΔ. Για την ηλεκτρονική υποβολή εκδίδεται από το σύστημα το Αποδεικτικό που θα συνυποβληθεί με την αίτηση. (Βλέπετε συνημμένο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.)

β) Διευκρινίζουμε  ότι,   προκειμένου να επισπευτεί η διαδικασία έκδοσης των παραχωρητηρίων,  η ηλεκτρονική υποβολή του τοπογραφικού διαγράμματος του βήματος 1  δεν είναι υποχρεωτική, φυσικά εάν οι μηχανικοί τα έχουν συντάξει μπορούν να τα υποβάλλουν.  Ούτως ή άλλως το layer topo-prop που αποδίδει τα όρια της ιδιοκτησίας  θα υπάρχει στο ΔΓΜ.

γ) Τα διαγράμματα ( Τοπογραφικό και ΔΓΜ) να υποβληθούν  και αναλογικά .