1. Φωτογραφίας
  2. Ζωγραφικής
  3. Αγγειοπλαστικής
  4. Κατασκευής Ψηφιδωτού
  5. Κατασκευής Κοσμήματος
  6. Παλαίωσης/Αναπαλαίωσηςαντικειμένων - Πατίνες

Μάθημα κατασκευής κοσμήματος στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι