ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑταλάντη 14/6/2019 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΑρ. Πρωτ:7078

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ( 429)

Ο Δήµαρχος Λοκρών

Αφού έλαβε υπόψη 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/τ.Α’/07-06-2010) περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι οποίες αφορούν αντίστοιχα τις αρμοδιότητες του Δημάρχου και τους Αντιδημάρχους. 2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών 3.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114/τ.Α΄/08-06- 2006) περί “Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, οι οποίες αφορούν την εξουσιοδότηση υπογραφών. 4.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 τεύχος Α') και το άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/13 (ΦΕΚ 98/26.04.2013 τεύχος Α'), και αντικαταστάθηκαν εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α'), αναφορικά με την αντιμισθία των αιρετών, μεταξύ αυτών και των Αντιδημάρχων. 5.Την υπ' αριθμ. 70/2017 (αριθμ. πρωτ. 2351/7-3-2017) Απόφαση Δημάρχου , περί ορισμού Αντιδημάρχων προς επικουρία του, μεταξύ αυτών και του κ. Κούρου Αλέξανδρου. 6.Το από 3o πρακτικό της δημοτικής παράταξης «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ» περί διαγραφής του κ. Κούρου Αλέξανδρου από μέλος της. 7.Το γεγονός ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Κούρος Αλέξανδρος που διεγράφη από μέλος της πλειοψηφούσας παράταξης, δεν μπορεί να εξακολουθεί να κατέχει το αξίωμα του Αντιδημάρχου. 8.Το γεγονός ότι, κατόπιν των ανωτέρω, προέκυψε η ανάγκηορισμού νέου Αντιδημάρχου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 70/2017 (με αριθμ. πρωτ. 2351/7-3-2017) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, ως κάτωθι:

Ορίζει Αντιδήμαρχο για την περίοδο έως 31-8-2019, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Γουρνά Γεώργιο και του µεταβιβάζει:

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρµοδιότητες :

  • Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου
  • Ύδρευση-Αποχέτευση
  • Συντήρηση Πρασίνου

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δηµοτική Ενότητα Μαλεσίνας.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος του προεδρείου του Δηµοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δηµάρχου.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 70/2017 απόφαση Δημάρχου.

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους, να δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον εφημερίδα του νοµού , να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήµου και να δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήµου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ.ΛΙΟΛΙΟΣ