Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου Λοκρών - Αριθμός Απόφασης 847/2024

Επισυνάπτεται η Απόφαση(.pdf)