Αταλάντη, 25 Μαΐου 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/ 861/14.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 3088). 
 
Αιτήσεις πραγματοποιούνται στο Κέντρο Κοινότητας:
Νικολαου Αβραάμ 1
Αταλάντη
2233022191