Τροποποίηση ύψους διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας

 

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση(.pdf)