Αταλάντη, 31 Αυγούστου 2020

 

Τρόπος διεξαγωγής των Συμβουλίων

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού και σε εφαρμογή των προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας προβλέπεται η διεξαγωγή των Συμβουλίων δια περιφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των κρουσμάτων το μήνα Αύγουστο, τη μετακίνηση μελών των Συμβουλίων εντός της Ελλάδος και τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων, κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ασφαλείας των μελών των συμβουλίων και κατ’ επέκταση όλων των πολιτών, ειδικά για το μήνα που διανύουμε, η διενέργεια των συμβουλίων δια περιφοράς.

Τα θέματα δημόσιας και ατομικής ασφάλειας και υγείας δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προσπεραστούν, αλλά ούτε και να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης και για το λόγο αυτό οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα.

Ο τρόπος διεξαγωγής των επόμενων συμβουλίων θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με την εξέλιξη της διασποράς του κορωνοϊού.

Για τα συλλογικά όργανα του Δήμου Λοκρών που συνεδρίασαν δια περιφοράς:

Η Πρόεδρος του ΔΣ Δήμου Λοκρών

Μάιτα Γιαννοπούλου

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του Δήμου Λοκρών

Βασιλική Σίμου Παλαιολόγυ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό του Δήμου Λοκρών

Μιχάλης Παπανικολάου

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης»

Ελένη Κυριάκου

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών

Μαρία Τζανακάκη