Αταλάντη, 22 Φεβρουαρίου 2023

 

Βελτίωση των επιδόσεων ανακύκλωσης στο Δήμο Λοκρών και το 2022

 

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Η ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά αποτελεί πρωταρχική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής Λοκρών και κύριο άξονα στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

Το 2022 στο Δήμο Λοκρών επιτεύχθηκε καθαρή ανακύκλωση 519,7 τόνων, έναντι 507,2 τόνων το 2021, 479,6 τόνων το 2020 και 358,5 τόνων το 2019. Ο Δήμος μας θέτει ως στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης και τη μείωση των απορριμμάτων.

Η αύξηση της ανακύκλωσης είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής για την επέκταση των μπλε κάδων σε περισσότερα σημεία, αλλά και της συμβολής των Δημοτών μέσω της ευαισθητοποίησής τους.

Συνολικά, το 2022 συγκεντρώθηκαν 7.687,3 τόνοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, 43,3 τόνοι λιγότεροι σε σχέση με το 2021, δηλαδή επιτεύχθηκε μείωση κατά 0,6%. Θεωρούμε πως σημαντική επίπτωση στη μείωση των συνολικών απορριμμάτων είχε η τοποθέτηση κάδων κομποστοποίησης σε κήπους νοικοκυριών του Δήμου μας.

Ο μέσος κάτοικος του Δήμου Λοκρών παρήγαγε το 2022 391,7 κιλά απορριμμάτων, έναντι 394,0 κιλά το 2021, εκ των οποίων τα 26,5 κιλά ήταν ανακύκλωσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,8% (το υψηλότερο των τελευταίων ετών και με αυξητική τάση).

Ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Αθανάσιος Ζεκεντές αναφέρει:

«Στόχος της δημοτικής αρχής, των κατοίκων και των επισκεπτών στο Δήμο Λοκρών πρέπει να είναι για το 2023 να μειωθεί περαιτέρω η παραγωγή απορριμμάτων και να αυξηθεί το ποσοστό των υλικών που ανακυκλώνονται, για να μπορέσουμε ως Δήμος Λοκρών να είμαστε πρωτοπόροι σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μείωσης των απορριμμάτων που θάβονται στο ΧΥΤΑ.

Η μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που παράγονται και η αύξηση της ανακύκλωσης βοηθούν στη συγκράτηση των δημοτικών τελών σε μια περίοδο που λόγω της ενεργειακής κρίσης το κόστος αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων έχει αυξηθεί.

Ευχαριστώ την υπηρεσία καθαριότητας και τους συνεργάτες μου στη δημοτική αρχή για τη σκληρή δουλειά και τα θετικά αποτελέσματα.»