Αταλάντη, 3 Αυγούστου 2022

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών στους Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ (ΕΣΠΑ)

 

Δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠμεΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»), μέσω της χορήγησης voucher στους γονείς,

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022, στις 2 μ.μ., και θα γίνεται έως και την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022, στις 23:59΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr).

Δικαιούχοι και δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, αίτηση μπορούν να υποβάλουν και οι δύο γονείς (ένας από τους δύο), ανεξαιρέτως εργασιακής κατάστασης (και δημόσιοι υπάλληλοι), με απαραίτητη προϋπόθεση την υποβολή φορολογικής δήλωσης για το 2021. Τα εισοδηματικά κριτήρια, δε, είναι τα εξής:

  • 000 € για οικογένειες που έχουν έως δύο παιδιά,
  • 000 € για οικογένειες που έχουν τρία παιδιά,
  • 000 € για οικογένειες που έχουν τέσσερα παιδιά και
  • 000 € για οικογένειες που έχουν από πέντε παιδιά και πάνω.

Ειδικά για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς μπορούν να λάβουν μειωμένη «αξία τοποθέτησης» και γονείς που το εισόδημα είναι έως 33.000 € για οικογένειες που έχουν έως δύο παιδιά, έως 36.000 € για οικογένειες που έχουν έως τρία παιδιά, έως 39.000 € για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα παιδιά και έως 42.000 € για οικογένειες που έχουν από πέντε παιδιά και άνω.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr και για την πρόσβαση στην εφαρμογή απαιτούνται οι κωδικοί του TAXISNET του αιτούντα/αιτούσας και του ή της συζύγου (δίνει συναίνεση) και τα ΑΜΚΑ των παιδιών/του παιδιού για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Εφόσον δεν μπορούν να διασταυρωθούν κάποια στοιχεία χρειάζεται να επισυναφθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (βλ. αναλυτικά στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ στο  www.eetaa.gr.)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών: 16.8.2022

          (Οι αιτούντες/-σες θα μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους σε ειδική εφαρμογή η οποία θα απαιτεί κωδικούς taxisnet)

  1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 17-19.8.2022
  2. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 8.2022

 

Πληροφορίες για εγγραφές Παιδικών Σταθμών

Τηλ. επικ. : 22333-50333

Πληροφορίες για εγγραφές ΚΔΑΠ

Τηλ. επικ. : 22333-50333

                        6970454111

 

 

Επισυνάπτονται :

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Συμμετοχής
  • Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης