ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος
Ταχ. Κώδικας: 115 28, Αθήνα
Πληροφορίες: Γρ. Γενικού Διευθυντή
Τηλέφωνο: 2131513106, 108
e-mail: v.goudoufas@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγράμματος ΟΑΕΔ για τις Δασικές Υπηρεσίες.


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαμέσου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και κατόπιν στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας – Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα δράση προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για επτακόσιους (700) συνολικά εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ για
οκτώ (8) μήνες.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή .pdf