ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         2/3/2021

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 11 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την 3201/9-2-2021    πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών Πέντε (5) σε σύνολο επτά (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΠΑΡΟΝΤΑ                     ΜΕΛΗ                   ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές                Καλλής Χρήστος                                 Δουμάνη Μαρία      

                                                             Ντέλιος Κων/νος                                Σωτήρχου Νικόλαος         

                                                              Μπακανδρίτσος Κ.   

                                                             Κυριάκου Ελένη

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο :    Περί τοποθέτησης πλευρικών σταθμών διοδίων στους κόμβους Σκάλας Αταλάντης και Λιβανατών

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος, η επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα υπέρ του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεδρίασης όπως προβλέπεται από την παρ.6, του άρθρου 75, του Ν.3852/2010, για τον λόγο ότι η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ζήτησε την γνώμη του Δήμου Λοκρών σχετικά με το θέμα, το συντομότερο δυνατό.

Για το θέμα ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Δήμος Λοκρών χωρίζεται από τα μετωπικά και παράπλευρα διόδια Τραγάνας στα δυο γεγονός που «απαγορεύει» στους πολίτες να μετακινηθούν από και προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα να επηρεάζεται δυσμενέστατα ο Δήμος μας και να βυθίζεται σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση και απόγνωση, σε μια περίοδο που οι υπηρεσίες υποβαθμίζονται με τις καταργήσεις τραπεζών, ταχυδρομείων κ.ο.κ. οι ανάγκες μετακίνησης είναι αυξημένες μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων προς την έδρα του Δήμου, την Αταλάντη.

Επιπλέον :

α)  Τη χρονική στιγμή, εν μέσω πανδημίας, είναι αναγκαία η γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση των πολιτών, μέσω της ΠΑΘΕ, στη πόλη της Λαμίας στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας,

β)  Σε πολλά σημεία το παράπλευρο δίκτυο είναι ημιτελές, όπως π.χ. στην άνοδο από τις Λιβανάτες προς την Αρκίτσα, στην κάθοδο από κόμβο της Μαλεσίνας προς το Θεολόγο, ενώ διέρχεται μέσα από δύο κοινότητες, την Τραγάνα και το Προσκυνά, με αποτέλεσμα την αυξημένη επικινδυνότητα για τους κατοίκους των περιοχών αυτών.

Επίσης εξαιτίας ανεπαρκών αντιπλημμυρικών έργων στην εθνική οδό (ήδη έχει εγκριθεί χρηματοδότηση για τις αναγκαίες εργασίες της Νέας Οδού) εγκυμονεί κινδύνους για τους μετακινούμενους κατοίκους.

γ)  Εκατοντάδες εργαζόμενοι, μαθητές και συνταξιούχοι μετακινούνται καθημερινά

Με την απόφασή της η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε, να εκτελέσει το έργο των πλευρικών διοδίων στους κόμβους Αταλάντης και Λιβανατών, θα προκαλέσει τη δυσχέρεια της κυκλοφορίας των οχημάτων, την αύξηση των ατυχημάτων λόγω στενότητας και ακαταλληλότητας των περιφερειακών δρόμων του Δήμου, τη μη στάση του ΚΤΕΛ στους εν λόγω κόμβους για την αποφυγή καταβολής διοδίων κ.α. Η ήδη κακή κατάσταση των οδοστρωμάτων που περιβάλλουν τον Δήμο μας θα γίνει ακόμη χειρότερη και βέβαια θα επηρεαστεί ως προς το δυσμενέστερο η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής 

Το κόστος επιβάρυνσης από τα μετωπικά διόδια Τραγάνας είναι ήδη αυξημένο, καθώς για μικρή χρήση του αυτοκινητοδρόμου οι Δημότες καταβάλλουν ένα σημαντικό αντίτιμο. 

Η κατασκευή των πλευρικών διοδίων θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στη συρρίκνωση της επισκεψιμότητας σε τουριστικές περιοχές του Δήμου μας, καθώς οι εν δυνάμει επισκέπτες θα περιορίσουν την μετάβασή τους εκεί λόγω του κόστους των διοδίων.

Επιπλέον, θα αυξηθεί το κόστος μεταφοράς προϊόντων από και προς τον Δήμο μας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου μας, αφού για τα φορτηγά και μεγάλα φορτηγά θα απαιτείται μεγαλύτερο κόστος.

Η απόφασή λοιπόν στρέφεται ευθέως κατά των δημοτών, των εργαζομένων στον Δήμο μας αλλά και των επαγγελματιών που εδρεύουν σε αυτόν.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και συναισθανόμενοι το χρέος που έχουμε έναντι των δημοτών, των εργαζομένων και των πολιτών που μετακινούνται στο Δήμο Λοκρών και την ευθύνη μας να υπερασπιστούμε τα αναφαίρετα δικαιώματά τους, οφείλουμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας  για την κατασκευή των πλευρικών διοδίων, γιατί την θεωρούμε ανεδαφική και έχει νόημα μόνο στην περίπτωση που καταργηθούν τα μετωπικά διόδια Τραγάνας.

Να καλέσουμε τους αρμόδιους κ.κ. Υπουργούς, όλους τους κ.κ. Βουλευτές της Φθιώτιδας καθώς και τον κ. Περιφερειάρχη, και τους Αντιπεριφερειάρχες να σταθούν αρωγοί στο δίκαιο αίτημά μας και να συμβάλλουν στην άμεση λύση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την κατασκευή των πλευρικών διοδίων στον Δήμο Λοκρών.

Να δηλώσουμε, ότι είμαστε διατεθειμένοι να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας για το συμφέρον των δημοτών μας και των πολιτών, αν και θεωρώ ότι με τον διάλογο και την κοινή αντίληψη μπορούν να βρεθούν βιώσιμες λύσεις.

Επί του θέματος ζητήσαμε την γνώμη των συμβουλίων των κοινοτήτων Αταλάντης και Λιβανατών.

Τόσο το Συμβούλιο της Κοινότητας Αταλάντης με την αρίθμ. 2/3/2021 απόφασή του, όσο και το Συμβούλιο της Κοινότητας Λιβανατών με την αρίθμ. 5/2021 όμοια, εκφράζουν την έντονη αντίθεση και διαμαρτυρία τους στην πρόθεση της εταιρίας ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. να προχωρήσει στην εγκατάσταση και λειτουργία πλευρικών διοδίων στους αντίστοιχους κόμβους.

Σας καλώ να εκφράσουμε  κι εμείς ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών  την γνώμη μας για το θέμα».

Η επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  • Εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας με την τοποθέτηση και λειτουργία πλευρικών σταθμών διοδίων στους κόμβους Σκάλας Αταλάντης και Λιβανατών. Για να γίνει αποδεκτή μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει πρώτα να καταργηθούν τα μετωπικά διόδια Τραγάνας και να ολοκληρωθεί η κατασκευή των παράδρομων της Εθνικής Οδού, στα όρια του Δήμου Λοκρών.
  • Καλούμε τους αρμόδιους κ.κ. Υπουργούς, όλους τους κ.κ. Βουλευτές της Φθιώτιδας καθώς και τον κ. Περιφερειάρχη, και τους Αντιπεριφερειάρχες να σταθούν αρωγοί στο δίκαιο αίτημά μας και να συμβάλλουν στην άμεση λύση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την κατασκευή των πλευρικών διοδίων στον Δήμο Λοκρών.
  • Δηλώνουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας για το συμφέρον των Δημοτών μας και των Πολιτών.

-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 2/3/2021

.......................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ           ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές                Καλλής Χρήστος                                   Δουμάνη Μαρία                           

                                                            Ντέλιος Κων/νος                                  Σωτήρχου Νικόλαος 

                                                            Μπακανδρίτσος Κ.   

                                                             Κυριάκου Ελένη