Υπηρεσίες εργασιακής στήριξης / συμβουλευτικής απασχόλησης από το Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας

 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, παρέχει ΔΩΡΕΑΝ σε κάθε ενδιαφερόμενη γυναίκα υπηρεσίες εργασιακής στήριξης/ συμβουλευτικής απασχόλησης.

Στη συμβουλευτική με την οπτική του φύλου περιλαμβάνεται και η εργασιακή στήριξη των γυναικών, σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, προσδιορισμού επαγγελματικών στόχων και αποτελεσματικής διεκδίκησης εργασίας.

Πρόκειται για μια υπηρεσία ανοιχτής πρόσβασης, την οποία μπορούν να ζητήσουν όσες γυναίκες επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες ή/και στήριξη για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης, υποστηρικτικών υποδομών, σχετικών προγραμμάτων, αλλά και για θέματα αυτο-απασχόλησης.

Στο πλαίσιο παροχής εργασιακής στήριξης, οι μεν γυναίκες καλούνται να βελτιώσουν την εσωτερική τους οργάνωση, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν την ικανότητα συμμετοχής τους στο εργασιακό και ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι, ενώ αντίστοιχα η/ο σύμβουλος καλείται να λειτουργήσει ανάλογα με τα όρια της συμβουλευόμενης, αλλά και τις διαθέσιμες επιλογές και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η συμβουλευόμενη στον τομέα της εργασίας, καθώς λαμβάνονται υπόψη και οι εξωτερικοί παράγοντες που επιδρούν στον εργασιακό / επαγγελματικό σχεδιασμό.

Κοινός σκοπός αυτής της συνεργασίας των δύο μερών είναι η στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς και η αύξηση της αυτο-αποτελεσματικότητας και αυτενέργειάς τους, ώστε τελικά οι ίδιες να διεκδικήσουν υπό καλύτερους όρους την κατάκτηση των εργασιακών / επαγγελματικών τους στόχων.

Το μοντέλο αυτό εργασιακής συμβουλευτικής περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

  • πληροφόρηση σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και ευκαιριών απασχόλησης
  • συμβουλευτική με χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και εργαλείων
  • συμβουλευτική για αυτο-απασχόληση
  • παρακολούθηση της πορείας των συμβουλευόμενων γυναικών. Όπως σημειώνει η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ, κα. Σόνια Τάνταρου Κρίγγου,

«...Η ενδυνάμωση και η στήριξη των γυναικών, έτσι ώστε να μπορούν να χτίσουν την επαγγελματική ζωή που εκείνες επιθυμούν, είναι στις βασικές προτεραιότητές μας και αποτελεί και στρατηγικό στόχο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Ο σχεδιασμός μας προχωρά με ταχείς ρυθμούς, έτσι ώστε κάθε γυναίκα που το έχει ανάγκη, να μπορεί να βοηθηθεί ουσιαστικά για να σταθεί με ασφάλεια και δύναμη στην επαγγελματική ζωή που εκείνη θα επιλέξει.»

Για πληροφορίες ή προγραμματισμό συνάντησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας:

Διεύθυνση: Λεωνίδου 9-11

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 16:00

Τηλέφωνο: 22310 20059

E-mail: lamia@isotita.gr

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

Επισυνάπτεται φυλλάδιο του Συμβουλευτικού Κέντρου