Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή «Μαζί για τον τουρισμό στην ΕΕ» (Together for Tourism - T4T) σας προσκαλούν σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση υπολειμμάτων τροφίμων στον τουρισμό», τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024, στις 11:00 - 13:00 ώρα Ελλάδας.
Για την εγγραφή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο.
Το διαδικτυακό σεμινάριο αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων στον τομέα του τουρισμού, στην παροχή πρακτικά εφαρμόσιμων οδηγιών για τους ενδιαφερόμενους φορείς και στην παρουσίαση αποτελεσματικών πρακτικών για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα κατανοήσουν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η αειφόρα διαχείριση τροφίμων στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων αειφορίας. Θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εργαλεία, στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εμπνεύσουν και να διευκολύνουν την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων μείωσης της σπατάλης τροφίμων στις δραστηριότητές τους. Οι συζητήσεις και οι γνώσεις που θα παρασχεθούν θα συμβάλουν επίσης στις ευρύτερες προσπάθειες του κλάδου για τη μετάβαση προς αειφόρα και αναγεννητικά συστήματα τροφίμων στον τουρισμό.
Επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου:
  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλίμακα και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων στον τουρισμό και τον αντίκτυπό της στην αειφορία
  • Παροχή καθοδήγησης στους ενδιαφερόμενους φορείς του τουρισμού σχετικά με την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών για την αειφόρα διαχείριση των τροφίμων
  • Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών από όλο τον κόσμο που αποδεικνύουν την επιτυχή μείωση και διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων
  • Συζήτηση για την ενσωμάτωση πρακτικών κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση των τροφίμων στον τουρισμό, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της αξίας των τροφίμων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλο το φάσμα φορέων του τουριστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδόχων, των τουριστικών πρακτόρων, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των υπευθύνων αειφορίας, που ενδιαφέρονται για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων ως μέσου για την ενίσχυση της αειφορίας και της οικονομικής αποδοτικότητας.
Το διαδικτυακό σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και παρακαλείστε για τη διάχυση της πληροφόρησης ώστε να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή.
 
Με εκτίμηση,
 
Δέσποινα Δαμιανίδου
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Υπουργείο Τουρισμού
Λεωφ. Β. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 3736369