Αταλάντη, 14 Ιουνίου 2021

 

Υποβολή Προτάσεων του Δήμου Λοκρών για ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

Ο Δήμος Λοκρών υλοποιώντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δημοτικής αρχής του κατέθεσε ολοκληρωμένες προτάσεις στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω αναπτυξιακή τροχιά του Δήμο μας.

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Λοκρών έχει καταθέσει στο Πρόγραμμα τις παρακάτω προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 12.697.626,70 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (15.475.777,11 ευρώ με Φ.Π.Α.):

 • Πρόσκληση ΑΤ01: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές ύδρευσης», κατατέθηκε την 07.10.2020 (αριθμ πρωτ. 18780) η πρόταση: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακών Υδρομετρητών και Συστήματος Αυτόματης Καταμέτρησης του Δήμου Λοκρών», με προϋπολογισμό 3.979.700 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (4.897.628 ευρώ με Φ.Π.Α.). Η πρόταση έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 18780/14.12.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 • Πρόσκληση ΑΤ02: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» κατατέθηκε την 25.01.2021 (αριθμ πρωτ. 1284) η πρόταση «Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Βιολογικών Λυμάτων στην Περιοχή της Ενότητας Μαλεσίνας» συνολικού προϋπολογισμού 1.122.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
 • Πρόσκληση ΑΤ03: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», κατατέθηκε την 14.05.2021 (αριθμ πρωτ. 8376) η πρόταση «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας σε υποδομές ύδρευσης του Δήμου Λοκρών», συνολικού ποσού προϋπολογισμού 667.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (827.080 με Φ.Π.Α.).
 • Πρόσκληση ΑΤ04: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», κατατέθηκε την 13.01.2021 (αριθ. Πρωτ. 585) η πρόταση «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων - Εξοπλισμός διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 1.079.406,66 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..(338.464,26 € με Φ.Π.Α.)
 • Πρόσκληση ΑΤ05: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική Οδοποιία», κατατέθηκε την 31.12.2020 (αριθ,. Πρωτ. 23998) η πρόταση «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Λοκρών», με προϋπολογισμό 1.605.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (1.990.200 ευρώ με Φ.Π.Α.).
 • Πρόσκληση ΑΤ07: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων», κατατέθηκαν δύο (2) προτάσεις: α) Πρόταση: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων Αποπεράτωση & διαμόρφωση Δημοτικού κτιρίου σε γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας Αταλάντης» που κατατέθηκε την 05.05.2021 (αριθμ. πρωτ. 7705) συνολικού ποσού προϋπολογισμού 548.073 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (679.610,52 ευρώ με Φ.Π.Α.) και β) Πρόταση: «Ολοκλήρωση και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακών υποδομών ΕΠΑΛ Αταλάντης - κατασκευή βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και γηπέδου 5x5» που κατατέθηκε την 11.06.2021 (αριθμ. πρωτ. 12002) συνολικού ποσού προϋπολογισμού 1.693.548,39 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (2.100.000 ευρώ με Φ.Π.Α.).
 • Πρόσκληση ΑΤ08: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19», έχει κατατεθεί την 31.03.2021 (αριθμ. πρωτ. 5623) η πρόταση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Λοκρών» συνολικού προϋπολογισμού 534.350 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (662.594 ευρώ με Φ.Π.Α.).
 • Πρόσκληση ΑΤ09: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια», κατατέθηκε την 05.03.2021 (αριθμ. Πρωτ. 4006) η πρόταση «Ωρίμανση έργων και δράσεων του Δήμου Λοκρών για την υλοποίηση του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης» συνολικού ποσού προϋπολογισμού 581.282,6 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (720.790,44 ευρώ με Φ.Π.Α.). Η πρόταση προβλέπει ίδια συμμετοχή ύψους 81.282,6 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (100.790,44 ευρώ με Φ.Π.Α.).
 • Πρόσκληση ΑΤ10: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», με δύο (2) προτάσεις (υποέργα): α) «Προμήθεια κουφωμάτων σχολικού κτιρίου 2ου Δημοτικού Αταλάντης Δήμου Λοκρών.» με προϋπολογισμό 171.176,0 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (212.258,24 ευρώ με Φ.Π.Α.) και β) «Συντήρηση – Επισκευή σχολικών συγκροτημάτων 2ου Δημοτικού και Γυμνάσιου -Λυκείου Αταλάντης Δήμου Λοκρών» με προϋπολογισμό 143.000,0 ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α.. (177.320,0 ευρώ με Φ.Π.Α.). Η πρόταση έχει κατατεθεί την 31.05.2021 (αριθμ. πρωτ. 10236) και έχει συνολικό ποσό προϋπολογισμό 314.176,0 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (389.578,24 ευρώ με Φ.Π.Α.).
 • Πρόσκληση ΑΤ11: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» κατατέθηκε την 21.04.2021 (αριθ. Πρωτ. 7081) η πρόταση «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στο Δήμο Λοκρών», με προϋπολογισμό 33.602,04 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (41.663,53 ευρώ με Φ.Π.Α.).
 • Πρόσκληση ΑΤ12: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» έχει κατατεθεί την 25.05.2021 (αριθ. Πρωτ. 9232) πρόταση με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Λοκρών» προϋπολογισμό 319.488,0 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (396.165,12 ευρώ με Φ.Π.Α.).
 • Πρόσκληση ΑΤ14: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» κατατέθηκε την 13.04.2021 (αριθμ. πρωτ. 6585) η πρόταση «Ανέγερση διδύμων τοπόσημων μνημείων αναπαράστασης της Επανάστασης 1821 και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Ελευθερίας Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών» με προϋπολογισμό 250.000,0 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (310.000,0 ευρώ με Φ.Π.Α.).

Ήδη έχει ενταχθεί η πρόταση με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακών Υδρομετρητών και Συστήματος Αυτόματης Καταμέτρησης του Δήμου Λοκρών» και αναμένουμε να ενταχθούν από τις υπόλοιπες όσες θα εγκρίνει το πρόγραμμα.

Επίσης, μεταφέρθηκαν από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»:

 • το έργο «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού στην κτηματική περιφέρεια ΔΚ Αταλάντης στη Θέση Μακεδόνικα» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού ποσού μετά την έκπτωση 359.832,39 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (446.192,16 ευρώ με Φ.Π.Α.),
 • το έργο «Αναβάθμιση υποδομών Συστημάτων Υδροδότησης Δήμου Λοκρών» που έχει ενταχθεί και συμβασιοποιηθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού ποσού 2.655.823,22 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (3.149.671,22 ευρώ με Φ.Π.Α.),
 • το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Αταλάντης - παραλιακών οικισμών κόλπου Αταλάντης» που έχει ενταχθεί και συμβασιοποιηθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού ποσού συνολικού ποσού 2.296.250 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (2.847.350,0 ευρώ με Φ.Π.Α.),

Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, οι συνεργάτες του Δήμου και του Δημάρχου Λοκρών παρά το μικρό χρονικό διάστημα, τις πολλαπλές παράλληλες δεσμεύσεις και την υποστελέχωση υπερέβαλαν εαυτόν καταθέτοντας αιτήσεις χρηματοδότησης και προετοιμάζοντας το έδαφος για την υλοποίηση τους με μοναδικό στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Ο Δήμαρχος, Αθανάσιος Ζεκεντές και η Δημοτική Αρχή ευχαριστούν όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια και θα συνεχίσουν την προσπάθεια διασφάλισης των αναγκαίων και ικανών προϋποθέσεων για το Δήμο που μας αξίζει.