ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                           Αταλάντη   29 - 9- 2022

                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 22947

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1   
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 13/112/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 30/353/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ: 66Λ2ΩΛΤ-4ΡΙ και την 13/112/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:

Εγκρίθηκε ο Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2019 Δήμου Λοκρών ο οποίος αναλυτικά έχει ως εξής:

Επισυνάπτεται ο Ισολογισμός σε μορφή .xlsx

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ