ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ                                                                                                                                                                                                                                   Λαμία

 

Ταχ. Δ/νση: Αρκαδίου 8, Λαμία

Ταχ. Κώδικας: 35131

Πληροφορίες: Κούτρας Κων/νος

Αρ. τηλέξ. : 22310-30752 (εσωτ. 4)

E-mail: gdpaok@pste.gov.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Λόγω του υπερβολικά υψηλού κίνδυνου πρόκλησης πυρκαγιάς που υπάρχει από Τρίτη 11/06/2024 έως την Παρασκευή 14-06-2024 στις Π.Ε Βοιωτίας, Φθιώτιδας & Φωκίδας ενημερώνουμε και εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή στους κτηνοτρόφους-μελισσοκόμους και αγρότες της περιοχής μας και τους ενασχολούμενους γενικά με υπαίθριες αγροτικές εργασίες, για την τήρηση όλων των οδηγιών του ΥΠΑΑΤ και των μέτρων που τίθενται στην Υπουργική Απόφαση 15005 οικ. Φ.700.9/2021 - ΦΕΚ 1923/Β/13-5-2021 (Πυροσβεστική Διάταξη 9/2021) «Έγκριση της υπ' αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους».

  • Ιδιαίτερα όπως γνωρίζουμε η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων απαγορεύεται αυστηρά από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
  • Επίσης, ενημερώνουμε τους Μελισσοκόμους στους οποίουςγνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Αρθρ.11 αποφ. 15005 οικ. Φ.700.9(ΦΕΚ Β΄1923/13-5-2021) το κάπνισμα μελισσών επιτρέπεται σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία) από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, ΜΟΝΟ σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς, είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, δηλαδή όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, και, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

α. Η διενέργεια καπνίσματος πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή. Πρέπει όμως να αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν την έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς

β. Γίνεται αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

 γ. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.

 δ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.

 ε. Αποφεύγεται, η επαφή της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση.

στ. Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο τοποθετείτε πινακίδα στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η   

          διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

 ζ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού), ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, εργαλεία, όπως πτυοσκάπανα και η ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη / επιχωμάτωση των εστιών καύσης.

η. Όσοι ασχολούνται με θεριζοαλωνιστικές εργασίες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.

Οι κτηνοτρόφοι να φροντίσουν για την προστασία του ζωϊκού κεφαλαίου, να μην ενσταυλίζουν τα ζώα τους σε κλειστούς χώρους που μπορεί να αναπτυχθούν υπερβολικές θερμοκρασίες και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τους.

ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΤΡΟΧΕΙΑ, ΦΡΕΖΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΚΛΠ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΙ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 12:00 ΕΩΣ 17:00 ΜΜ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ   ΣΤΟ 3 ΚΑΙ 4.