ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Περιφερειάρχη

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Λαμία, 11 Ιουλίου 2023

 

Υποτροφίες Σπουδών για φοίτηση από τους φορείς

ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College

για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, προσφέρει τη δυνατότητα 9 υποτροφιών για φοίτηση, που θα χορηγηθούν με κοινωνικό-οικονομικά και ακαδημαϊκά  κριτήρια (επίδοση στο Λύκειο).

Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρέχονται:

-MEDITERRANEAN COLLEGE: Τέσσερις υποτροφίες διδάκτρων για το α’ έτος σπουδών, στα προγράμματα Bachelor. Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους >60%. Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees προς το Βρετανικό Πανεπιστήμιο και τα τέλη έκδοσης πτυχίου αποφοίτησης.

-ΙΕΚ ΑΛΦΑ: Τέσσερις ετήσιες υποτροφίες διδάκτρων και μία πλήρης υποτροφία διδάκτρων.

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη  05/09/2023

Επισυνάπτεται το δελτίο τύπου(.docx)