Η πρωτοβουλία

Η διεθνής πρωτοβουλία «75 UN - 75 Trees UNAI SDG7» ξεκίνησε, το 2020, από τον UNAI Hub SDG7 (Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την 75η επέτειο της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, με την φιλοδοξία να συμβάλει στις παγκόσμιες προσπάθειες για την αναδάσωση του πλανήτη.
Απευθύνεται σε κυβερνήσεις, δήμους, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, απλούς ανθρώπους, κυρίως στη νέα γενιά, που καλούνται να φυτέψουν τουλάχιστον 75 δέντρα (κατά προτίμηση πολλαπλάσιους αριθμούς), να τα φροντίζουν και να εγγραφούν στην «UNAI Hub SDG7 Global Society».
Με την αποφασιστική υποστήριξη της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας (PERMIS) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ), επτά κράτη μέλη του, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Βουλγαρία, η Μολδαβία, η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Τουρκία προσχώρησαν στην πρωτοβουλία.
Επιπλέον, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), είκοσι εννέα (29) Δήμοι έχουν μέχρι τώρα δηλώσει συμμετοχή στην πρωτοβουλία.
Το Πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα (Καναδάς) έχει φυτέψει 75 δέντρα και έχει εκφράσει την πρόθεσή να συνεχίσει τη φύτευση δένδρων το 2021.
Στο τέλος του 2020, ο αρχικός στόχος του 1 εκ. δένδρων είχε ξεπεραστεί, δεδομένου ότι οι επίσημες δεσμεύσεις για φύτευση δένδρων έχουν προσεγγίσει τα 11 εκατομμύρια.

Σκοπός του Διαγωνισμού

Η δενδροφύτευση εντός του αστικού πολεοδομικού ιστού ή στα σύνορά του συμβάλλει σε περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, περιορισμός φαινομένου θερμικής νησίδας, μείωση ενεργειακής κατανάλωσης κλπ). Οι πόλεις είναι ιδιαίτερα προβληματικές για το περιβάλλον γενικότερα, καθώς: 1) κατέχουν το 60% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης, 2) παράγουν το 70% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και το 70% των παγκόσμιων αποβλήτων, 4) συγκεντρώνουν περισσότερο από το 50% του συνολικού πληθυσμού του πλανήτη και έως το έτος 2050 προβλέπεται ότι αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί στο 70% (FAO, 20181).
Για την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας προκηρύσσεται διαγωνισμός νεολαίας με τίτλο «Οι φίλοι μου τα δένδρα» με σκοπό «την αύξηση της ευαισθησίας των κοινωνιών μας (και ιδιαίτερα της νεολαίας) στα θέματα της αναδάσωσης, της διατήρησης της χλωρίδας και της πανίδας, της πράσινης ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος με την ανάληψη συγκεκριμένων και απλών υποστηρικτικών δράσεων». Οι μαθητές, αναμένεται να δράσουν σαν πολλαπλασιαστές γνώσης στην κοινωνία, ενημερώνοντας γονείς και άτομα του περιβάλλοντός τους για τα οφέλη της δενδροφύτευσης.

Υπάρχει σχετική ιστοσελίδα στο σύνδεσμο http://myfriendsthetrees.mozello.com.

Επισυνάπτονται τα σχετικά με τον Διαγωνισμό έγγραφα

1. Αναλυτικό κείμενο διαγωνισμού
2. Μονοσέλιδο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
3. Μονοσέλιδο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
4. Μονοσέλιδο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση