Αταλάντη, 10.04.2020

Ανακοίνωση για δηλώσεις ζημιάς ΕΛΓΑ από πλημμύρα στις 5 Απριλίου 2020

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς του Δήμου Λοκρών των οποίων οι καλλιέργειες (φυτική παραγωγή) επλήγησαν από πλημμύρα λόγω της έντονης βροχόπτωσης στις 5 Απριλίου 2020 ότι μπορούν να υποβάλλουν εντός 25 ημερών από το συμβάν, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, προσωρινή δήλωση ζημιάς χωρίς την καταβολή τελών εκτίμησης. Επισημαίνεται, ότι η καταβολή των τελών εκτίμησης θα γίνει με την υποβολή της οριστικής δήλωσης ζημιάς όταν ανασταλούν τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν λόγω του κορωνοϊού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται το έντυπο υποβολής προσωρινής δήλωσης ζημιάς μαζί με διευκρινιστικές οδηγίες του ΕΛΓΑ στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Αταλάντης, το οποίο αφού συμπληρώσουν οι ίδιοι θα καταθέτουν στο πρωτόκολλο του Δήμου. Οι πρωτοκολλημένες δηλώσεις ζημιάς θα διαβιβάζονται στον ΕΛΓΑ με ευθύνη των Ανταποκριτών ΕΛΓΑ του Δήμου.
Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται οι διευκρινιστικές δηλώσεις του ΕΛΓΑ και το Έντυπο Προσωρινής Δήλωσης Ζημιάς σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι παραγωγοί των οποίων οι πληγείσες καλλιέργειες βρίσκονται στην Κωπαΐδα πρέπει να απευθύνονται για την υποβολή της προσωρινής δήλωσης ζημιάς στους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου στον οποίο ανήκουν εδαφικά τα χωράφια τους.

Πληροφορίες: Δημητρίου Κωνσταντίνος
Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
Τηλέφωνα: 22330 23707, 22330 22374