ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/09/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Καραμίντζιου Γεωργία
                                      Δουσιώτη Παγώνα
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052
FAX:2233081052
EMAIL: kentrokoin.dimoslokron@gmail.com
                pronoialokrwn@gmail.com 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Σας ενημερώνουμε ότι η δομή "ΓΕΦΥΡΑ" της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί  για άλλη μια σχολική χρονιά τη δράση  «αρχή…ΖΩ!» που αφορά την  έκτακτη οικονομική ενίσχυση αξίας 100 € εφάπαξ σε κάθε μαθητή - μέλος οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας, που έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

    Η δράση στοχεύει στην κάλυψη οικονομικών αναγκών και την κατανομή πόρων ανακούφισης σε γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην αγορά σχολικών ειδών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μαθητών (τετράδια, γραφική ύλη, σχολική τσάντα, κλπ.)

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό πληροφοριακό υλικό σχετικά με τη δράση «αρχή…ΖΩ!» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

  1. Δελτίο Τύπου
  2. Απόφαση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  3.  Υπεύθυνη Δήλωση Ωφελουμένου

 Οι αιτήσεις θα γίνονται και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λοκρών από 08/09/2021 έως 22/09/2021.

Πληροφορίες : Ιστοσελίδες Δομή Γέφυρα www.gefyra.com.gr
                                Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr